โทร : 02-3280801-3   มือถือ : 081-8198637, 081-3152660, 062-5930687
 
 
 
  สินค้าและบริการ
อินเวอร์เตอร์ (inverter), ซอฟสตาร์ท พีแอลซี (PLC), เซอร์โว(servo), มอเตอร์, สายไฟ
ตู้ MDB, ตู้ปั้มน้ำ
โซล่าปั้ม, แผงโซล่าเซลล์, ไฟถนนโซล่าเซลล์, ปั้มน้ำซับเมอร์ส
ผลิตภัณฑ์ ชุดทดลองทางวิศวกรรม
ตู้ไฟ Alarm ,Fire Alarm
บริการซ่อมอินเวอร์เตอร์ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์
ออกบูธในงาน Smart energy 4.0 (วันที่ 7-8 เมษายน 2560)
ณ ศูนย์ประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์รังสิต


สัมนาสัญจรพิเศษ จังหวัดกำแพงเพชร (วันที่ 4 พฤษภาคม 2560)
การเลือกใช้อุกรณ์ควบคุมที่ใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม  และการบริหารจัดการ


สัมนาสัญจรพิเศษ (ฉะเชิงเทรา)
การเลือกเทคโนโลยี และอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
เเละ การบริหารจัดการน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเเรม เเกรนด์ รอยัล พลาซ่า จ.ฉะเชิงเทรา


สัมนาสัญจรพิเศษ @ เชียงใหม่
สัมนาสัญจรพิเศษ @ เชียงใหม่ .การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย โดยไร้สารเคมีตกค้าง และการเลือกใช้อุปกรณ์อุตสาหกรรม และการเลือกใช้อุปกรณ์ระบบจ่ายและระบบควบคุมไฟฟ้า เพื่อนำมาลดต้นทุนในโรงงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน มอก. 50001 วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 

ออกบูธที่บุรีรัมย์ วันที่ 11 ตุลาคม 2559
การเลือกใช้อุปกรณ์อุตสาหกรรม อุปกรณ์ ระบบจ่าย และระบบควบคุมไฟฟ้า เพื่อนามาลดต้นทุนในโรง งาน อุตสาหกรรมตามมาตราฐาน มอก 50001
 เเละ การ เลือกใช้ระบบบาบัดน้าเสียโดยไร้สารเคมีตกค้าง


งานโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ( มิถุนายน 2559 )
งานโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 4 รายการ ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

งานติดตั้งระบบสูบน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ( มีนาคม 2559 )
งานติดตั้งระบบสูบน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 แห่ง ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ก่อสร้างเดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

สัมนาสัญจรพิเศษ (วันที่ 27 พฤษภาคม 2559)
การเลือกใช้อุปกรณ์ระบบจ่าย และระบบควบคุมไฟฟ้าเพื่อนามาลดต้นทุนในโรงงานอุตสาหกรรมตามระบบมาตรฐาน มอก.50001-2555


สัมนาสัญจรพิเศษ
ภายใต้หัวข้อ "การเลือกเทคโนโลยีเพื่อประหยัดพลังงาน ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม และ การจัดการน้าด้วย ระบบบาบัดน้าเสีย โดยปราศจากเคมีตกค้าง"


วิกฤติพลังงานไฟฟ้า...ทางออกสุดท้ายที่เหลืออยู่
บทความโดย : พงษ์ดิษฐ พจนา

ระบบสายส่งไฟฟ้าอาเซียน
ไม่กี่ปี ประเทศไทย ก็จะเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน หรือ AEC การบริหารจัดการ ประชากร 600 ล้านคนจาก 10 ประเทศสมาชิก

   
 
HOME            COMPANY PROFILE            PROTDUCTS & SERVICE            PROJECT REFERENCE            KNOWLEDGE            NEWS & ACTIVITIES            CAREER            CONTACT US
 Tera Group Co., LTD.
 39 Chalermprakiat Rama9 Soi.28,
 Dokmai, Prawet, Bangkok 10250 (Thailand)
 e-mail: info@teragroup.co.th, sales@teragroup.co.th
 Tel. 662-3280801-3 Fax. 662-3280804
 Mobile: 081-3152660/ 081-8070390/ 062-5930687
Copyright © 2015 TERA GROUP CO.,LTD. All rigths reserved.