สินค้าและบริการ
อินเวอร์เตอร์ (inverter), ซอฟสตาร์ท พีแอลซี (PLC), เซอร์โว(servo), มอเตอร์, สายไฟ
ตู้ MDB, ตู้ปั้มน้ำ
โซล่าปั้ม, แผงโซล่าเซลล์, ไฟถนนโซล่าเซลล์, ปั้มน้ำซับเมอร์ส
ผลิตภัณฑ์ ชุดทดลองทางวิศวกรรม
ตู้ไฟ Alarm ,Fire Alarm
บริการซ่อมอินเวอร์เตอร์ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์
ระบบสายส่งไฟฟ้าอาเซียน

ไม่กี่ปี ประเทศไทย ก็จะเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน หรือ AEC การบริหารจัดการ ประชากร 600 ล้านคนจาก 10 ประเทศสมาชิก การปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุน ที่อาเซียนจะถูกจับตาในฐานะตลาดใหม่  เชื่อมโยงไปยังประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เช่น จีน สหรัฐฯ ญี่ปุ่น

ทรัพยากรของประเทศ กฎหมาย กรอบขอบข่ายอำนาจ การเปิดเสรี การสื่อสาร เป็นประเด็นที่ต้องบริหารจัดการให้ลงตัว เพื่อรองรับการเป็น ประชาคมอาเซียน อย่างเต็มตัว
ล่าสุด ประเทศไทยได้ลงนามความร่วมมือกับจีน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานของทั้งสองประเทศ สร้างโอกาสการค้าการลงทุนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง พัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงศึกษาและพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ที่จะมีการตั้ง คณะทำงานร่วม เพื่อศึกษาในรายละเอียดต่อไป

สิ่งที่จะเกิดขึ้น คือโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าที่จะส่งมาจากจีนเป็นระยะทางนับพันกิโลเมตร จากมณฑลยูนานผ่าน ลาวมายังประเทศไทย รับประกันเรื่องของการขาดแคลนไฟฟ้าในประเทศได้แน่นอน โดยจีนจะจัดหาไฟฟ้าส่งผ่านตามสายในปริมาณที่เราต้องการ ซึ่งที่ผ่านมาเราตั้งเป้าที่รับซื้อไฟฟ้าจากจีนประมาณ 3,000เมกะวัตต์

ที่ ทำให้มั่นใจในความมั่นคงของระบบพลังงานไฟฟ้าอีกกรณีคือ เราสามารถจะสั่งซื้อเพิ่มจากจุดไหนประเทศไหนได้ตามที่ต้องการ หรือหากเรามี พลังงานไฟฟ้าเหลือเฟือ  ก็สามารถที่จะส่งขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านได้เช่นกัน เช่น ภาคตะวันออกก็สามารถขายให้กัมพูชาได้ หรือภาคอีสานก็สามารถขายให้ลาวได้

เชื่อ ว่าในอีกสองปีข้างหน้า หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เศรษฐกิจในภูมิภาคนี้จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น การใช้พลังงานไฟฟ้าก็มากขึ้น จึงต้องเตรียมความพร้อมให้พอกับความต้องการ ไม่เฉพาะไฟฟ้าเท่านั้น แต่หมายถึงพลังงานทุกประเภท

หลังจากที่ประเทศพม่าเปิดตัว มีการลงทุนเพิ่มขึ้นก็พบกับปัญหาขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าตามมา เนื่องจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นไปแบบก้าวกระโดด ดังนั้นพม่าเองจึงได้ร่วมมือกับไทยในการผลิตไฟฟ้า เช่น โครงการไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ มายตง โครงการไฟฟ้าถ่านหินทวาย เป็นต้น ในฐานะที่เรามีระบบการผลิตไฟฟ้าและสายส่งที่มีความมั่นคงมากที่สุดจึงได้รับ ความไว้วางใจให้ดำเนินการที่จะพัฒนาระบบพลังงานในอาเซียนอย่างยั่งยืน.


หมัดเหล็ก
อ้างอิง : http://www.thairath.co.th/content/377017

   
HOME            COMPANY PROFILE            PROTDUCTS & SERVICE            PROJECT REFERENCE            KNOWLEDGE            NEWS & ACTIVITIES            CAREER            CONTACT US
 Tera Group Co., LTD.
 39 Chalermprakiat Rama9 Soi.28,
 Dokmai, Prawet, Bangkok 10250 (Thailand)
 e-mail: info@teragroup.co.th, sales@teragroup.co.th
 Tel. 662-3280801-3 Fax. 662-3280804
 Mobile: 081-3152660/ 081-8070390/ 062-5930687
Copyright © 2015 TERA GROUP CO.,LTD. All rigths reserved.