สินค้าและบริการ
อินเวอร์เตอร์ (inverter), ซอฟสตาร์ท พีแอลซี (PLC), เซอร์โว(servo), มอเตอร์, สายไฟ
ตู้ MDB, ตู้ปั้มน้ำ
โซล่าปั้ม, แผงโซล่าเซลล์, ไฟถนนโซล่าเซลล์, ปั้มน้ำซับเมอร์ส
ผลิตภัณฑ์ ชุดทดลองทางวิศวกรรม
ตู้ไฟ Alarm ,Fire Alarm
บริการซ่อมอินเวอร์เตอร์ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์
งานโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
จำนวน 4 รายการ ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ก่อสร้างเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559
  1. ติดตั้งถังพักน้ำสำเร็จรูปสำหรับกระจายน้ำในแปลงพืชอาหารสัตว์ จำนวน 1 ชุด
  2. ก่อสร้างระบบกระจายน้ำในแปลงพืชอาหารสัตว์ จำนวน 60 ไร่ จำนวน 1,600 เมตร
  3. ก่อสร้างระบบสูบน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 แห่ง
  4. เตรียมพื้นที่จัดทำแปลงหญ้า จำนวน 60 ไร่

ขอบเขตงาน

  1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 300Wp ชนิด Poly crystalline จำนวน 14 แผง
  2. ปั้มน้ำขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส 220Vac 50Hz ชนิด submersible pump
  3. อัตราการไหลไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ระยะส่งสูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร 
  4. งานโครงเสาเหล็กพร้อมฐานรองรับแผง
  5. ก่อสร้างถังพักน้ำสำเร็จรูป คสล. อัดแรง ขนาด 31,500 ลิตร จำนวน 4 ถัง   
HOME            COMPANY PROFILE            PROTDUCTS & SERVICE            PROJECT REFERENCE            KNOWLEDGE            NEWS & ACTIVITIES            CAREER            CONTACT US
 Tera Group Co., LTD.
 39 Chalermprakiat Rama9 Soi.28,
 Dokmai, Prawet, Bangkok 10250 (Thailand)
 e-mail: info@teragroup.co.th, sales@teragroup.co.th
 Tel. 662-3280801-3 Fax. 662-3280804
 Mobile: 081-3152660/ 081-8070390/ 062-5930687
Copyright © 2015 TERA GROUP CO.,LTD. All rigths reserved.